top of page

ARBETSMILJÖ

Varför är det viktigt att arbeta med dessa frågor i er organisation?

minskad ohälsa, större engagemang, ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro, minskad sjuknärvaro,

ökad lönsamhet, minskad personalomsättning, ökad trivsel, "mår du bra, gör du bra"

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten,

samhjulet.jpg

Systematisk arbetsmiljö

Att arbeta efter SAM metoden är en bra början på ett långsiktigt arbetsmiljöarbete, Ni undersöker, riskbedömning, åtgärd, ansvarsområde, genomförande, uppföljning.

Jag utbildar er inom detta och kan hjälpa er att komma igång.

 

Mål med organisatorisk arbetsmiljö.

Krav som ställs på arbetstagarna, vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet Social arbetsmiljö – hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Sänka sjukskrivningar, sjuknärvaro, personalomsättning.

Ökad trivsel, psykologisk trygghet och bli mer effektiva team.

Minska och förebygga skadlig långvarig stress, Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar samt förebygga olyckstillbud. Förankrade i högsta ledningen och i alla delar av organisationen.

Organisatorisk,
social arbetsmiljö

bottom of page