top of page

Låt oss jobba tillsammans

Hur mår Du, Ditt företag och Dina anställda?

HR-Stöd 

Jag hjälper företag som inte har någon HR-avdelning eller har en delad HR-roll. HR-stödinsatser på timbasis. Inhyrd som HR konsult på kortare eller längre uppdrag till mindre till mellanstora bolag. 

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser, men när det eskalerar är det bäst att ta hjälp utifrån. Särskilt om det saknas en HR-avdelning på företaget.

Jag kan gå in som kortvarigt stöd när det gäller konflikter och skapa bättre gruppdynamik


HR- administration, personalfrågor, stöd och coachning till medarbetare & chefer, policys & mallar, personalhandbok, arbetsmiljöarbete, medarbetareundersökning. HR-genomlysning. On-boarding, off-boarding, företagskulturarbete, utbildning, föreläsningar, workshop, team-building. 
Jag har ett gott samarbete med HR-specialist, ledarskapscoach, advokat på arbetsrätt & tvister, föreläsare, kostrådgivare, företagshälsovård, försäkringar, brandskydd & säkerhetsutbildning och arbetsmiljöutbildning, fotograf, copywriter. m.m

Med rätt hjälp i rätt tid går det mesta att lösa

Jag kan hjälpa er att skapa en väloljad organisation som optimerar prestation, produktivitet och välmående.

Låt oss få kontakt

Tack för ditt meddelande

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page