top of page

Proaktivt Hälsoarbete 
OSA organisatorisk och social arbetsmiljö

Proaktivt hälsoarbete ger ökat välmående samt ökad lönsamhet med upp till 5 ggr.
Hälsocoach-app (Mindtemp.com) för ökat
välmående, ökat självledarskap, sänkt stress på 30 dagar med
18% och 14 % ökat välmående.
Grupputveckling, konflikthantering, effektiva team & psykologisk trygghet.
chef & medarbetarecoaching, stresshantering, utbildning,
föreläsning för mer info kontakta mig.

 

Mindtemp 4000nylogga.png

Mindtemp

mindtemp.jpg

OSA (AFS 2015:4 enligt arbetsmiljöverket) är följande: Minska den arbetsrelaterade ohälsan • Ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare.

Faktorer som bidrar till ohälsa • Höga krav och små möjligheter att påverka • Bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön • Konflikter eller mobbning • Belöningen liten i förhållande till ansträngningen • Osäkerhet i anställningen • Utsätts för orättvisor • Nattarbete • Långa arbetsveckor • Skiftarbete.

Fem av tio arbetsplatser arbetar inte systematiskt med att förebygga stress • Kvinnors och mäns risker i arbetsmiljön uppmärksammas och hanteras inte på ett likvärdigt sätt.

Läs mer om detta på av.se eller klicka nertill på länken.

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr

Keyboard and Mouse
100% tystnadsplikt

Betalning : Swish eller via bankgiro

Faktura endast företag.

Företag/försäkringsbolag

Är ni intresserade av mina tjänster vänligen kontakta mig för mer info.

me@marieekwallcoach.com

   

Godkänd för F-skatt.
Vilka är mina kunder?
Privatpersoner
Företag

bottom of page